หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ประชากร มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 2 แห่ง คือ

วัดศรีศรัทธาราม

วัดกำแพงดิน
มีศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 

รถกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 98 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6-14 ปี ร้อยละ100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน ในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงดินมีโรงเรียนเพื่อบริการด้านการศึกษาระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ระดับประถมศึกษา มี จำนวน 2โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
 
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงดิน
 
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงดิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำแพงดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงดิน
 
 

มีตำรวจสายตรวจประจำตำบลซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ช่วงเดือน เมษายน

ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม

ประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือน พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ช่วงเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่

วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน

วิธีการจับปลาธรรมชาติ

วิธีการถนอมอาหาร
ภาษาถิ่น คือ ภาษากลางใช้พูดกันโดยทั่วไป
 

ไข่เค็มใบเตยต้มสุกเสริมไอโอดีน

ไข่พอกสมุนไพรเสริมไอโอดินแบบชะลอม

น้ำพริกคลองพันจอประเภทพริกแกง

กล้วยทอดกรอบ ทองพลับ กล้วยแปรรูป ข้าวหลาม ฯ
 
 
ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วัดศรีศรัทธาราม มีโบสถ์แปลก โดยทาสีขาวทั้งหลัง และให้มีจระเข้ล้อมรอบที่ราวบันไดทางขึ้น เข้าไปภายในโบสถ์ จะมีจระเข้กำลังกลืนกินรีอยู่อีก 6 ตัว โดยที่ระหว่างบันไดทางเข้าโบสถ์จะมีรูปปั้นจระเข้นอนอ้าปากอยู่ 2 ตัว โดยหางจะชี้ฟ้าขึ้นไป บนเสาหลังคาโบสถ์ ส่วนที่บริเวณด้านหลังโบสถ์ มีรูปปั้นจระเข้นอนอ้าปากหางชี้ฟ้าอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อนับรวมจระเข้ทั้งหมดพบว่ามีจำนวนถึง 22 ตัว ซึ่งรูปปั้นจระเข้นอกจากจะดูแปลกตาแล้วยังมีความสายงาม เป็นธรรมชาติอีกด้วย เทศบาลตำบลกำแพงดินได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 086-929-2046
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10