หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565)
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลกำแพงดินได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และทำตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2965 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงดินได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13.36 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 087-846-0336
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10