หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
เทศบัญญัติ
 
 
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ 2563  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ 2563
       ตามที่เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ 2563 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน โดยนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงดินต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
          สั้ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 09.49 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 215 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 086-929-2046
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10