หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
การดําเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลกำแพงดิน ประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)