หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
     


 
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบ การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองขั้นต้นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM- [ 21 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
  (1)