หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 2565-2570 [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่นพับในหัวข้อ การรักษาวินัยพนักงานท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพงดิน พ.ศ.2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ . 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต E-plan Nacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการป้องกันการทุจริต E-plan Nacc ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินการตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2      3      4      5