หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ . 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต E-plan Nacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการป้องกันการทุจริต E-plan Nacc ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินการตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน รอบ 6 ดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3      4      5