หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการป้องกันการทุจริต E-plan Nacc ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายการกิจกรรมติดตามผลการดำเนินการตามคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน รอบ 6 ดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต E-plan Nacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการดำเนินเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ (6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2      3      4      5