หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งแต่ผูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2