หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพงดิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)