หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพงดิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)