หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในเขตเทศบาลฯพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (สายกำแพงดิน – ท่าแห)    6 ก.ย. 2562 12
ราคากลาง   ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.สายศรีกำแพง ม.5   20 ส.ค. 2562 32
ราคากลาง   ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   9 เม.ย. 2562 106
ราคากลาง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หมู่ที่ 2   5 มี.ค. 2562 111
ราคากลาง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายพิพิธพัฒนา) หมู่ที่ 2 - 3 จากสี่แยกบ้านนายไล้ มัชชุวงค์ ถึง สี่แยกบ้านนางถวิล ตะวัน   6 ก.ย. 2561 138
ราคากลาง   ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (สายกำแพงดิน - -สามง่าม)   21 ส.ค. 2561 108
ราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนสายศรีศรัทธาราม หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร   16 ส.ค. 2561 110
ราคากลาง   ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง)   10 ส.ค. 2561 79
ราคากลาง   ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน)   8 ส.ค. 2561 91
ราคากลาง   ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช สายสามง่าม - บางกระทุ่ม และสายคลองไส้ไก่สายบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2561 87
  (1)     2