หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน   28 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง การจัดทำแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563    16 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบปะมาณ 2562   1 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รานงานการเข้าใช้ศูนย์ข้อมมูลข่าวสารของราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบปะมาณ 2562   1 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสร้างเสริมความโปร่งใสในระบบราชการ   1 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ต.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31