หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ด้วย  เทศบาลตำบลกำแพงดินอำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ 2547  ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่มีมติเห็นชอบให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินดำเนินการเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 15.31 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 303 ท่าน