หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน ชั้นที่ 2 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน ชั้นที่ 2 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
       ตามที่ เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน ชั้นที่ 2 จำนวน 1 ราย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28(3) ข้อ 79 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง นั้น
        ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เทศบาลตำบกำแพงดิน จึงขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสมศรี โนรีแพทย์ เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารเทศบาลตำบลกำแพงดิน ชั้นที่ 2  เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 - บาท(สี่หมื่นห้าพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
        จึงปรกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 15.19 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 087-846-0336
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10