หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
       ตามที่เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้ดำเนินกาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 ราย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 28 (3) ข้อ 79 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
       ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เทศบาลตำบลกำพงดิน จึงขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพรรษา มันตะสูตร เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000-บาท ( ห้าหมื่นพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและถาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
       ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 14.30 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 087-846-0336
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10