หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพงดิน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพงดิน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
       ตามที่เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพงดิน จำนวน 1 ราย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 28 (3) ข้อ 79 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
       ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เทศบาลตำบลกำแพงดืน จึงขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายจิรายุส บุญเอี่ยม เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพงดิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 54,000-บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
      ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 14.17 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 087-846-0336
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10