หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหนักงานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะได้แก่ นายสังเกตุ สร้อยสังวาลย์ โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทัั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วหน้ากัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน