หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยเทศบาลตำบลกำแพงดิน อไเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ประกอบ กับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเห็นชอบใหเปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินดำเนินการเรื่องดังกล่าว ใรคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามหนังสือแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 11.24 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน