หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขกย 202 พิจิตร  
 

ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
ขกย 202 พิจิตร ได้แก่ นายจักรพงษ์ เรียบร้อย โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิ้น 2,780.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ัีงปวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วหน้ากัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 16.42 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน