หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 


นายบุญส่ง สิ้มพรพิบูลย์
ประธานสภา ทต.
 


นางปราณี ภู่พุ่ม
รองประธานสภา ทต.


นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย์
เลขานุการสภา ทต.
 
 


นายนิกร บุญเอี่ยม
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายนิเวศ เกิดไพบูลย์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายสำราญ บุญญเขต
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายสุรพล คงมั่น
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายชัยวัฒน์ เผือกพงษ์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นางณาตยา สุ่่มรอด
สมาชิกสภา ทต. เขต 2