หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
การดําเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลกำแพงดิน ประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลกำแพงดิน [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)