หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล กำแพงดิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เทศบาลตำบลกำแพงดินเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาม พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
 
 
เทศบาลตำบลกำแพงดิน ตั้งเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนกำแพงดิน-ท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66220 ตำบลกำแพงดินตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 3.51 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 2,193 ไร่ ) อยู่ห่างจากอำเภอสามง่าม ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของพื้นที่อำเภอสามง่าม
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ จด หมู่ 4,6 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ จด หมู่ 1,2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก จด หมู่ 3 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก จด หมู่ 5 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
ภูมิประเภทของเทศบาลตำบลกำแพงดิน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยม ผ่านกลางเทศบาล ในฤดูน้ำหลากพื้นที่เขตเทศบาล น้ำในแม่น้ำยมจะเอ่อท่วมบ้านเรือริมสองฝั่ง
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส
ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูฝนเป็น ฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
 
   

การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่พื้นที่ที่ทำการเกษตรจะอยู่นอกเขตเทศบาล

การประมง ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการเลี้ยงชีพ และการหาจับสัตว์น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง

ปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร โค
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,370 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67

หญิง จำนวน 1,264 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 802 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 675.21 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านกำแพงดิน 63 60 134 40  
2   บ้านกำแพงดิน 309 420 743 288
  3   บ้านกำแพงดิน 253 279 526 169  
4   บ้านกำแพงดิน 84 91 183 57
  5   บ้านกำแพงดิน 251 263 518 158  
6   บ้านคลองพันจอ 146 151 295 90
    รวม 1,106 1,264 2,399 802
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 086-929-2046
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10